ROV KULLANIM ALANLARI

 


Akademik Araştırmalar
Su altı günümüzde insanoğlunun önemli merak konularından birisidir. Balık davranışlarından, yer tabakalarının hareketlerinin tespitlerine kadar gerekli sensörlerle donatılmış bir çok araştırmada su altı aracı kullanılmaktadır


Nükleer Santraller
Nükleer santrallerin çevresindeki göl ve su birikintilerinde periyodik olarak radyasyon ölçümleri yapılmaktadır. Bunun yanında reaktör havuzlarının kontrollerinde de kullanılmaktadır.

 


Su Altı Boru ve Kabloları
Uzun kablo ve boru hatlarının gözlemlerinde süre sınırı olmadan su altında kalma kabiliyeti sayesinde ROV ile gerçekleştirilen gözlemlerde hem toplam operasyon süresi kısalmaktadır hem de maliyet azaltmaktadır.

 


Adli Kanıt Araştırmaları
ROV’lar kolay kurulumları ile hızlıca su altına dalarak olay yeri inceleme ekiplerinin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verirler. Bu sayede yapılması gereken ilk tetkikler hızlı bir biçimde bitmiş olur ve ROV’lar olay yeri inceleme ekiplerine zaman kazandırır.


Off-shore Platformları
Petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde ve bunun yanında off-shore platformlarında balast tanklarının korozyon kontrollerinde ROV’ler kullanılmaktadır.

 


Mayın İmha Görevleri
ROV’ler mayın arama ve imha görevlerinde askeri personelin hayatını tehlikeye atmadan mayınları uzaktan imha etmek için modern ordular tarafından kullanılmaktadır.

 


Baraj Kontrolleri
Türkiye’mizdeki 203 büyük çaplı baraj kontrolleri ilk 2 yılda hemen hemen hepsi aylık olarak yapılır. 2 yıldan sonra ise kontrol ve ölçüm türüne göre 3 ile 6 ay aralıklarla gerekli işlemler gerçekleştirilir.

 


Limanlar
Dünyada ticaret serbestliğinin artmasıyla liman artmasıyla liman ve gemilerin, güvenliği ve temizliği önemli bir ihtiyaç halindedir. Su altı araçları limana giriş çıkışlarda kontrol için kullanılmaktadır.

 


Batık ve Enkaz Araştırmaları
Çeşitli nedenlerle karasularımızda batan bu gemilerin, çevresel etkileri, çıkarılması veya çıkarılmaması durumlarında alınacak tedbirler ve bu batıkların izlenme metodolojilerinin belirlenmesi amacıyla, insansız su altı araçları görev almaktadır.

 


Su Tankı Kontrolleri
ROV’lar su tanklarının içine bırakılarak tankların dip kısmında biriken tortunun ve metal ekipmanlarda meydana gelen korozyonun tespitinde önemli bir rol oynar. Ayrıca ROV’un üzerinde bulunan su numunesi alma mekanizmasıyla da suyun kalitesi kolayca kontrol edilebilir.


Tersaneler
Tersanelerde özellikle bakım onarım sektöründe gemi havuzlama operasyonlarında ROV’ler gemi omurgasının iskemle adı verilen blokların üzerine düzgün şekilde oturup oturmadığının kontrollerinde kullanılmaktadır.


Gemi Karinaları
Gemi sörvey operasyonlarında karina kontrolleri ROV’ler tarafından yapılabilmektedir. İşletme maliyetleri ve operasyon süreleri ROV kullanımı ile azalmaktadır.

 


Köprüler
Köprü ayaklarının inşası, bakım onarımı ve rutin kontrollerinde ROV’ler kullanılmaktadır.

 


Belgesel Çekimi
Değişen özellikleri ile su altında çekim yapabilen  araçlar günümüzde belgesel ve film çekimlerinde de kullanılmaktadır.